Орфеева дарба

                     Сдружението обединява духовните усилия на културни и просветни дейци и е център за запазване и развитие на духовността и културните ценности на нацията.

                     Ние вярваме в орфеевата дарба на българските деца и тяхното бъдеще.

                    Нашата цел е откриване и изява на талантливи изпълнители – деца и младежи, запазване и обогатяване на музикалния и танцов фолклор и съвременното музикално и танцово изкуство

                    НФ „Орфеева Дарба“ създава условия и възможности за изява и развитие на деца и младежи в областта на музикалното и танцово изкуство. Организира квалификация за учители по музика и ръководители на състави, като осигурява професионална среда за развитие. Провокира научни музикално-педагогически изследвания и провежда научни форуми – конференции, семинари, конкурси.

                    Каним всички заинтересовани да подкрепят нашата дейност и творчеството на децата.

                   Сдружението е създадено в гр. София през 2004 г. Регистрирано е по ЗЮЛНЦ на 4 юни 2004 г. Ние разполагаме с богат опит и традиции в организиране и провеждане на много национални и международни форуми, конкурси, фестивали. Водещата идея и посока в нашата дейност са музикалните дарби на нашите деца и младежи, които трябва да имат възможност за популяризиране и развитие. С тази цел още от 2000-та година ние започнахме да организираме Национални детско-юношески конкурси, курсове и семинари за учители и ръководители на състави, конференции и други форуми.

                   Нашата дейност подпомагат   Столична община, Съюз на българските учители, Българско национално радио, Туристическа агенция «Географски свят».