Заявка за участие

За да Ви допуснем до участие е необходимо да попълните
Заявка-за-участие-2020
Моля спазвайте дадените указания.
Заявките изпращайте като прикачен файл на e-mail: orfeeva.darba@abv.bg.