Квалификации

НФ „ОРФЕЕВА ДАРБА“ организира и провежда квалификационни курсове с учители по музика в детските градини и СОУ, които повишават професионалната компетентност на учителите в областта на репертоара и начините на неговото използване, в областта на модерните технологии и методиката на работа с надарени деца. Освен в София, съвместно с ръководствата на Регионалните инспекторати се провеждат семинар-практикуми с учители по музика в различни региони на страната.