Конкурси и фестивали

Сдружението ежегодно организира в гр. София

Национален конкурс за музикално и танцово изкуство

„ОРФЕЕВА ДАРБА“ .

От 2004 г. до сега са ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕДЕНИ  ДЕСЕТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСА  «ОРФЕЕВА ДАРБА» (8  оттях   с международноу частие), един Регионален конкурс в гр. Кърджали през 2005 г. и един Национален конкурс за мултимедийни продукти през 2008 година. Също така са проведени четири Летни международни фестивала „Орфеева дарба” в Почивна база „Атия”, обл.Бургас. Организирани са общо седем Галаконцерта (пет в гр. София и два в гр. Бургас) в престижни зали.

Участниците в тези конкурси и фестивали са деца и младежи от 4 до 25-годишна възраст, изпълнители  в три направления: музикален и танцов фолклор;  популярна музика и танци; класическа музика. Това са до 2000 участници всяка година! Конкурсите се провеждат под патронажа на Столична община, с подкрепата и участие на Българското национално радио и  видни музикални дейци, композитори, певци и инструменталисти – членове на жури.