Музикално-педагогическа работилница – София, 25-26.11.2017

До начални учители по музика в 1 и 2 клас

Уважаеми колеги!
На 25 и 26 ноември 2017 г. НФ „Орфеева дарба” съвместно с ДИУУ към СУ „Св. Кл.Охридски”, гр. София организира поредната
МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА
за начални учители, преподаващи музика в 1 и 2 клас.

В програмата на курса са включени семинар-практикуми по теми: „Музикално-професионалната компетентност на учителя по музика в 1 и 2 клас”; „Авторски концепции в различните учебници по музика и тяхното реализиране”; „Разучаване на песенен репертоар по новото учебно съдържание”;
Ръководител на курса проф. дпн Галина Стоянова
Брой часове – 16, или 1 кредит;
Цената на курса е 72 лв. /с включена такса за удостоверение/

Курсът ще се проведе както следва:
25 ноември /събота/- от 9 до 17 часа;/ регистрация на участниците – от 8.30ч.
26 ноември /неделя/ – от от 9 до 16 часа.
Занятията ще се проведат в ДИУУ на адрес: бул. „Цар Борис ІІІ” № 224 .

Заплащане на такса: по сметка на НФ „Орфеева дарба”, Общинска банка -АД, BIC SOMBBGSF, IBAN BG 84SOMB 91301012877501.
Фактура се издава при регистрацията на участниците на 25.11.2017 г.
Заявки и копие от платената такса се приемат до попълване на предвидения брой участници, но не по-късно от 17.11.2017г. на e-mail: orfeeva.darba@abv.bg с информация:
– трите имена; ………………………………………………………..
– родена на…………………….; в гр./с./……………………………
– длъжност………………………………………………………………..
– завършила ––––––––––––– в гр……………………………………
– образователно-квалификационна степен /бакалавър, магистър/…………………
– специалност ……………………………………………………………
– диплома серия/№/ рег.:№ ……………………………………….год.на издаване……………………
– телефон и е-mail…………………………………………………………………………………………………….

За контакт с организаторите:
GSM: 0887 13 71 19 – проф. Г. Стоянова
GSM: 0887 41 55 81 – Снежинка Спасова
Уважаеми Директори! Надяваме се на Вашата подкрепа и съдействие за осигуряване участието на Вашите учители.

10.10.2017 г. С УВАЖЕНИЕ:
проф. дпн Галина Стоянова
Почетен председател на НФ „Орфеева дарба”

Покана за участие можете да изтеглите от тук ПОКАНА ЗА КУРС