Музикално-педагогическа работилница – София, 21-22.10.2022

До Директори на ДГ
До учители по музика в ДГ

Уважаеми колеги!

На 21-22 октомври 2022 г. НФ „Орфеева дарба” със съдействието на ФНОИ при СУ „Св.Климент Охридски” организира ОТНОВО курс
с учители по музика в ДГ от София и страната на тема:
„Музикално-педагогическа работилница”
В програмата на курса: лекции по нови технологии и иновации в дейността на учителив ДГ; нов репертоар за пеене и игри; авторска музика за деца от композцитори и колеги; обмяна на опит с ветерани на системата за музикално възпитание от страната .

Брой часове: 16 или 1 кредит.
Такса участие – 80 лв., в която е включена и таска за Удостоверение.

Курсът започва на 21.10.22 г. от 9.30 часа в сградата на ФНОИ /гр. София 1574, ул. Шипченски проход 69 А/.

Заявки за курса /по образец/ се изпращат не по-късно от 16.10.22 г. на
имейл: orfeeva.darba@abv.bg.

Заплащането е по сметка на НФ „Орфеева дарба”:
Общинска банка-АД BG84SOMB91301012877501.
Фактура се издава при регистрация на участниците на 21.10.22 г. от 9.00 часа. Необходими данни за фактурата : МОЛ; ДГ № ; Адрес; БУЛСТАТ и платежно нореждане. По изключение в деня на регистрацията може да се плати и в брой.

За допълнителна информация:
0887137119 – Г. Стоянова
0885405681 – Р. Ковачева

12.09.22 г.
София С уважение: проф. дпн Галина Стоянова
Почетен председател на НФ”Орфеева дарба”

Покана за участие можете да изтеглите от тук Покана за курс

Заявка за участие можете да изтеглите от тук: ЗАЯВКА ЗА КУРС1