НФ “Орфеева дарба” ежегодно организира национален конкурс за деца и младежи от 4 до 20 годишна възраст по най-демократичен регламент. право на участие в конкурса имат всички желаещи певци, свирачи,танцьори в направление “фолклор”, както и изпълнители на класически инструменти, популярна музика ,модерни и характерни танци. конкурсът се провежда в гр. София в края на м. март и началото на м. април под патронажа на кмета на столицата.
нашата цел е откриване и изява на талантливи изпълнители – деца и младежи, запазване и обогатяване на музикалния и танцов фолклор и съвременното музикално и танцово изкуство. със съдействието на сродни чуждестранни организации този конкурс постепенно се превръща в мащабен международен детско-юношески музикално-изпълнителски форум “орфеева дарба” – място за среща на талантите на балканите и европа.
каним всички заинтересовани да подкрепят нашата дейност и творчеството на децата.