Орфеева дарба на 10 години

НФ «Орфеева дарба» е Сдружение на музикални педагози и културни дейци от страната за изява и развитие на деца и младежи в областта на музикалното и танцово изкуство, както и за професионалното израстване на учители по музика и ръководители на състави. 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ани Кръстева, Антон Караилиев, Венера Мирчева, Весела Петкова, Галина Стоянова, Красимир Икономов,  Лиляна Мирчева,, Майя Стоянова, Мая Серафимова, Милчо Ценов, Снежинка Спасова – Икономова

 НАШИТЕ ИДЕОЛОЗИ И ВДЪХНОВИТЕЛИ:
ЕЛЕНА ОГНЯНОВА  – писател, етнограф, изследовател , почетен член на НФ „Орфеева дарба”
НИКОЛА ГИГОВ –поет, писател, изследовател на живота и творчеството на Орфей, почетен член на НФ „Орфеева дарба”
МАРКО СЕМОВ – професор, писател, народопсихолог

 

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ:
Дейността на НФ «Орфеева дарба» е логично продължение и развитие на идеята за таланта на българските деца. Първото сдружение, учредено с наше участие през 1994 г. в с. Старцево, бе Национален музикално-фолклорен съюз «Орфеево изворче», в което съпредседатели бяха проф. дпн  Г.Стоянова и гл. ас. Д.Къшева, а почетен член   и вдъхновител стана  Никола Гигов – поет и писател, изследовател на Орфеевата диря в тракийската и античната култури.  През първите  10 години дейността на НМФС    бе насочена към съхраняване на фолклорните богатства и подпомагане изявата на деца-изпълнители на народното творчество, в която дейност бе натрупан богат организационен опит и много духовни прозрения.  Ето защо към  юбилейния десетгодишен  «стаж» включваме с право и тези 10 години, в които осъзнахме необходимостта да развиваме и популяризираме не само фолклорното направление в музикалното и танцовото изкуства, но и всички останали – класическото и популярното.  Отделянето ни от «Орфеево изворче» и създаването на НФ «Орфеева дарба» през 2004 г. е израз на осъзната необходимост да разширим полето на дейността ни и да включим всички деца, които пеят, свирят и танцуват. Така палитрата на нашият конкурс «Орфеева дарба» стана изключително богата и пъстра, а талантите на деца-изпълнители (пианисти, народни певци, хорове и вокални групи, акордеонисти и духачи, танцьори и балетни формации) изгряват с нарастващи успехи.

 

ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ТЕЗИ 10 ГОДИНИ

 1. ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕДЕНИ ДЕСЕТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСА  «ОРФЕЕВА ДАРБА» (8  от тях   с международно участие), един регионален конкурс в гр. Кърджали през 2005 г. и един  Национален конкурс за мултимедийни продукти през 2008 година. Също така  са  проведени четири летни международни фестивала „Орфеева дарба” в база „Търговище”, с. Атия, Бургаско. Организирани са  общо седем  Гала концерта (пет в гр. София и два в гр. Бургас) в престижни зали.

Участниците в тези конкурси и фестивали са  деца и младежи от 4 до 25-годишна възраст, изпълнители  в три направления: а. музикален и танцов фолклор; б. популярна музика и танци; в. класическа музика. Това са 500-600 участия или до 2000 души участници всяка година!   Конкурсите се провеждат под патронажа на Софийска община, с подкрепата и участие на Българското национално радио и  видни музикални дейци, композитори, певци и инструменталисти – членове на жури.

 

 

2.КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА:

Организирани и проведени 12 квалификационни курса с учители по музика в детските градини и СОУ, които  повишават професионалната компетентност на учителите в областта на репертоара и начините на неговото използване, в областта на модерните технологии и  методиката на работа  с надарени деца. Освен в София, по покана на окръжните ръководства на РИ са проведени 10 семинар-практикума с учители по музика в регионите Плевен, Видин, Пазарджик, В.Търново и др.

 

 

 1. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

През тези 10 години са организирани и проведени четири научно-практически конференции  (2004, 2006, 2011 и 2013 години) . НФ «Орфеева дарба» провокира научни изследвания и приложни разработки, като  подпомага методически техните автори и им предоставя възможност за изява и за публикация на резултатите. Проведени са четири конференции   на  тема „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”, като  последните две от тях са в сътрудничество с  ФНПП на СУ „Св.Кл.Охридски” и при активното участие на доц. д-р В.Манолова. Международното участие на водещи  дейци от   Русия, Испания, САЩ, Македония и България обогатява съдържанието на конференциите.

В актива на НФ «Орфеева дарба» има и КРЪГЛА МАСА по проблеми на предучилищното музикално възпитание, проведена съвместно с СУ-ФНПП и списание „Предучилищно възпитание.”

Издателската дейност е свързана   подготовка на сборници с доклади от конференциите, които се намират в  Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, както и в библиотеките на водещи  университети в страната.

4.ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ С КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ

Постоянни и много плодотворни са нашите контакти с почетния член г-жа Елена Огнянова – изключителна радетелка на българщината, писател и учен-етнограф.  Благодарение на нея  през 2005 г.   имахме и неповторима среща с проф. Марко Семов и писателя Никола Радев. На връх „Орфей” и в село  Гела имахме творческа почивка  с нашия почетен член , писателя и поета Никола Гигов.   Същността на нашата дейност предполага творчески контакти с  именити  композитори, изпълнители, професори в музикалната академия, АМТИ, НБУ, СУ и други университети .  Те са редовни участници в журита на конкурса «Орфеева дарба» и  лектори   в нашите курсове. Творческите контакти с проф. Захариева, проф. Момчилов, проф. Илка Попова, проф. Ганка Неделчева,  композиторите  Хайгашод Агасян, Развигор Попов, Красимир Милетков и др. създават неповторима творческа среда.

 

БЛАГОДАРНОСТИ

 Изказваме сърдечни благодарности и признателност за дългогодишната подкрепа на дейноста на «Орфеева дарба» на:

 

 • Софийска община – патрон на всички конкурси «Орфеева дарба» и лично на кметовете г-н Стефан Софиянски, г-н Бойко Борисов и  г-жа Йорданка Фандъкова. Тяхното мнение, че „Вашата дейност е благородна и народополезна за хиляди художествени състави и школи по изкуствата в страната, които с любов и възрожденски ентусиазъм поддържат високо ниво на своето изкуство“, е стимул за нас  да не отстъпваме от нашето дело въпреки трудностите;
 • на район «Изгрев» – СО и НЧ «Н. Хайтов» в лицето на г-жа Емилия Георгиева за безрезервната подкрепа и осигуряване на условия за провеждане на конкурсните програми;
 • на г-н Юрий Трейман – генерален спонсор на конкурсите от 2004 г. до 2008 г., фирма «ФОМУС- ООД», представител на «Кодак» в България»;
 • на г-жа Доротея Петрова от Българско Национално Радио за студийните записи на лауреатите на конкурса «Орфеева дарба»;
 • на г–жа Янка Такева – Председател на СБУ  за  ежегодната подкрепа  и високата оценка на учителите  – организатори и участници в конкурсите;
 • на ръководството и сътрудниците на Централния военен клуб за предоставяните прекрасни условия за провеждането на конкурсите ни от 2005 г. до 2011 г.;
 • на ТА «Географски свят» за предоставяната ежегодна награда на лауреат – екскурзия в чужбина;
 • на композитора Красимир Милетков за музикалния сигнал на конкурса «Орфеева дарба»;
 • на г-жа Емилия Лещарова – директор на ОДЗ №9 „Зорница”, София за всестранната подкрепа на дейността на Сдружението;
 • на всички участници в конкурсите на «Орфеева дарба» – деца и младежи, доказали дарбата си през тези 10 години. Особена благодарност изказваме на техните ръководители, учители и преподаватели – талантливи дейци на учителския фронт;
 • на всички членове на специализираните журита през годините за професионалното и  компетентно оценяване на участниците в конкурсите.

 

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Проф. Жени Захариева:  „Този конкурс е като противодействие срещу всички отрицателни явления, които в момента се усещат въобще като стил на живот. На този конкурс акцентът вече се поставя в ценностната област, затова бих пожелала той да се подкрепя от все повече институции и все повече да се разширява… “ (из статия на В.Манолова в «Музикални хоризонти»).

Таня Леонидова, в-к «Учителско дело», бр. 19, 2006 г.: „Благословени с древната тракийска  Орфеева дарба  децата на България  – от Видин до Странджа, от Добруджа до Неврокоп, от Тракия, Мизия, Родопите и Шопско разкриха своя талант  на Гала концерта на Третия национален конкурс «Орфеева дарба» в навечерието на светлия празник на буквите – 24 май“.

Хайгашод Агасян: „Конкурсът  «Орфеева дарба» е едно от събитията за деца-изпълнители, което осмисля целогодишната им дейност с преподавателя и в което имам честта да участвам като член на престижно жури“.

Богомила Няголова: „Имам  щастието десета година да  споделям  радостта  от  журирането  при пианистите. Атмосферата е  спокойна  и  творческа,  талантите  са  пъстроцветни,  а  организаторите  създават  прекрасни  условия  за участници  и  оценяващи. На добър  час!“