XVI Национален конкурс „Орфеева дарба“ – София, 2021

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и заповедта на министъра на здравеопазването за забрана на всички присъствени мероприятия, конкурсът и за пиано ще се проведе онлайн. Удължаваме срока за приемане на заявки за участие за пиано – видео запис с изпълнението във формат MP4, съпроводен със заявката по образец и копие от платежен документ до 13 ноември 2021 г. на: orfeevadarba@gmail.com.
Конкурсната програма за медни духови инструменти се отлага за м. Януари 2022 г. mри условие, че бъде разрешено провеждането на конкурси.
Класирането за всички участници ще бъде публикувано на сайта на „Орфеева дарба“ – orfeeva-darba.com до 25.11.2021 г.
Отличията и наградите могат да бъдат изпратени по куриер за сметка на участниците, на адрес за кореспонденция, посочен в заявката.