XVI Национален конкурс „Орфеева дарба“ – София, 2020

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУС В АЗИЯ И ЕВРОПА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.

ПОРАДИ ТОВА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВА ДАРБА“.
СЧИТАМЕ, ЧЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Е НАЙ-ВАЖНО.

ВНЕСЕНИТЕ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ.